Kontakti


 

tālr.   (+371) 63237049
birojs@krauzers.lv


Reģ. Nr.     40003421968
PVN Nr. LV40003421968


A/S “SEB banka” Kods: UNLALV2X
Konts: LV41UNLA0050000030086


A/S “Swedbank” Kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551005346593


A/S „Luminor bank” Kods: RIKOLV2X
Konts: LV25RIKO0002013318366

 

Sazinieties ar mums

SIA Krauzers ir noslēdzis 25.07.2019 līgumu Nr.L-2019/93 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds